Християнська Надія
Курси з програмування

Відео та презентації

Основи Web програмування

Презентація CSS + Кодіровка + Javascript

Кодіровка Юнікод та історія

Властивість display: none, block, inline, inline-block

Вступ до javascript + властивість display: flex

Лекція - display, position, вступ до Javascript

Властивість position: absolute, relative, fixed

Повторення: display + position (рос.)

Лекція - ієрархія в CSS

Лекція - детально про flex

Властивості стилю flex

Градієнт кольорів Зразок

Лекція css :before :after :hover анімація

Javascript та HTML+CSS

На прикладі гри п'ятнашки

Практична - сайт для розрахунку довжини кола

Генерація таблиці (карток). Зразки:картки svg

Діалоги Jquery-ui Зразки: без jquery-ui з jquery-ui

Масиви та об'єкти + Jquery-ui Зразок

Події (Events) 1 2 Зразок

SVG: основи 1 2 динаміка 1 2 статистика зразок

Локалізація   Зразок

JQuery 1 selectors

Робота з документом DOM 1 2 зразок

Графіки Highcharts Зразок

Правила приоритетів в стилях

Надсилання даних через форми 1 2 Зразок

Доступ до HTML через звичайний javascript та через jquery Текст

Картки для опитування на джаваскріпті Зразок

PHP + MySQL + Wordpress

Інсталяція Php+mySql+Apache (xampp) Робота з базою даних

Xampp Wordpress
Завантажити: Xampp Wordpress
php+mysql+встановлення wordpress Зразок

Від javascript до PHP Зразок 1 2

Практичне заняття - бази даних - join

Утворення елементів через браузер + Php + MySql відео Зразок Конфіг

Проектування бази 1 2 Зразок - план бази

Редагування Зразок - читання редагування

Надсилання даних на сервер 1 2 Зразок

Утворення сайта з wordpress Зразок темплейту helper

Класи PHP 1 2 3 Зразок

Об'єктно-орієнтовне програмування Зразок

PHP структура папок для ООП Зразок

2018-2019

Angular + Typescript

Вступ до ангуляр Відео 1 2 Зразки 1 2

Java + Spring-mvc, Spring-Data, MongoDb

Заплановано на весну 2019

Хмарні технології, Openshift, Docker

Заплановано на осінь 2019