Християнська Надія
Курси з програмування

Відео та презентації

Основи Web програмування

Презентація CSS + Кодіровка + Javascript

Кодіровка Юнікод та історія

Властивість display: none, block, inline, inline-block

Вступ до javascript + властивість display: flex

Лекція - display, position, вступ до Javascript

Основи CSS

Властивість position: absolute, relative, fixed

Повторення: display + position (рос.)

Лекція - ієрархія в CSS

Лекція - детально про flex

Властивості стилю flex

Початки Javascript та HTML+CSS

На прикладі гри п'ятнашки

Практична - сайт для розрахунку довжини кола

Лекція css :before :after :hover анімація

Генерація таблиці (карток). Зразки:картки svg

Градієнт кольорів Зразок

Діалоги Jquery-ui Зразки: без jquery-ui з jquery-ui

Поглибленно Javascript

Масиви та об'єкти + Jquery-ui Зразок

Події (Events) 1 2 Зразок

SVG: основи 1 2 динаміка 1 2 статистика зразок

Локалізація   Зразок

JQuery 1 selectors

Робота з документом DOM 1 2 зразок

Графіки Highcharts Зразок

Правила приоритетів в стилях

Надсилання даних через форми 1 2 Зразок

Доступ до HTML через звичайний javascript та через jquery Текст

Картки для опитування на джаваскріпті Зразок

PHP + MySQL

Інсталяція Php+mySql+Apache (xampp) Робота з базою даних

Xampp Wordpress
Завантажити: Xampp Wordpress
php+mysql+встановлення wordpress Зразок

Практичне заняття - бази даних - join

Утворення елементів через браузер + Php + MySql відео Зразок Конфіг

PHP + MySQL + Wordpress

Заплановано на травень 2018

Angular 5 + Typescript

Заплановано на осінь 2018

Java + Spring-mvc, Spring-Data, MongoDb

Заплановано на зиму 2018-2019

Хмарні технології, Openshift, Docker

Заплановано на весну 2019

Домашнє завдання

CSS стилі

В тексті не вистачає стилей, але вони позначені фразами, де що потрібно вставити. Всі стилі вставляти тільки в блоці <style> ... </style> Зразок файла завантажити тут, а кінцевий варіант можна подивитись тут

Кодіровка Unicode

Написати на джаваскрипті програму, що дозволяє вивести таблицю усіх кодів (перших 65536) Юнікода, при цьому використовуючи &#nnn; для відображення символа, де nnn - число від 0 до 65535. Кінцевий варіант можна подивитись тут.

Гра п'ятнашки

Розробити гру п'ятнашки. Початковий код можна взяти тут. Кінцевий варіант дивитись тут. Щоб зрозуміти як робити, дивиться відео тут.

Flex візуалізатор

Розробити для кожної властивості flex (align-content, align-items, align-self, justify-content, flex-flow (або flex-direction та flex-wrap), flex-grow, flex-shrink, flex-basis, order) вікно для вибору властивостей за зразком. Початковий код можна взяти тут. Кінцевий варіант дивитись тут. Щоб зрозуміти як робити, дивиться відео тут.

Операції CRUD

Розробити за допомогою jquery, jquery-ui та dvserver-a сторінку з операціями CRUD На початку тільки кнопка Create, потім можна додавати елементи, редагувати та вилучати їх. Усі дані зберігаються на сервері (dvserver імітує локальний сервер с CRUD операціями) Початковий код, всі бібліотеки та зразок можна взяти тут. Щоб зрозуміти як робити, дивиться відео буде тут.

Завдання на літо 2018

Розробка власного сайта Консультації час від часу через Скайп