Християнська Надія
Курси з програмування

Історія

2018-2019

Минула історія

І семестр

ІI семестр

1.01-20.01 Angular Controller Directive and Factories Factories Several Factories

Зразки: Simple Several factories

3.02 Angular Http Сервер + зразок

10.02 Встановлення для роботи з останнім ангуляром: nodejs + npm Далі в командній строчці набираємо:
npm install -g @angular/cli
і далі
ng new integral